Mock Test 6 Result – APSC Prelims 2020-21

Rank Name Points
1 MP Kashyap 142.14
2 Sanjiv Sarma 108.82
3 Md. Eakub Hussain 106.84
4 Gouri Sankar Bhuyan 94.78
5 Indrajit Nath 90.86
6 Bhaskarjyoti Bora 90.8
7 Sikha Nath 88.78
8 Sahnaz Parveen Ahmed 88.14
9 Champak Nath 82.1
10 S.D Kalita 68.8
11 Moubon Tamuly 68.78
12 Rajdeep Dihingia 66.2
13 Joyshree Borsaikia 65.5
14 Jyotisman Mahanta 64.34
15 Jinee Chaudhury 61.58
16 Saptarshi Banerjee 53.5
17 Shyamalee Dutta 48.88
18 Niharika Gogoi 48.3
19 Niharika Barman 45.56
20 Krisnasree Choudhury 35.5
21 Asish Horo 32.7
22 Monisikha Mahanta 29.76
23 Mira Pegu 26.3
24 Pankhi Priyam 24.06
25 Moitree Gogoi 18.16